Hälsa & Mental träning | Friskvård & Hälsoutveckling | Avancera  

Ekologisk hälsa via ekologiskt tänkande

Ekologisk hälsa vill bidra till en bättre värld och bättre hälsa för alla. På vilket sätt? Genom utbildning och utveckling, genom strävan att förstå människans roll i det vi kallar LIVET.

Hälsa och mental träning

Mental träning är en av de mest naturliga och tillgängliga metoder för att uppnå god hälsa och förbättra sitt liv. Forskningsresultat tyder på att negativ stress orsakar ohälsa och konflikter. Stress i sin tur beror på hur vi tänker. Utvecklar man sitt sätt att tänka, det vill säga när man tränar mentalt, så reduceras den negativa stressen.

Mental träning är helt enkelt en väg till bättre hälsa, bättre relationer och bättre liv. 

Skandinaviska ledarhögskolan»

Mental träning, personlig och teamutveckling, coaching, neurolingvistisk programmering (NLP). Allt för personlig utveckling

About Ekologisk Hälsa »

Hälsofrämjande och hälsoutveckling genom kunskap och lärande